ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Operasyonu

SORGU TABLOSU : ProductionOperation
HASH DEĞERİ : 1066161296135600000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionOperation
VERİ SINIFI : ProductionOperation
TABLO : P_OPERATION