ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemGroup
HASH DEĞERİ : -2672007779094190000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemGroup
VERİ SINIFI : StockItemGroup
TABLO : I_ITEMGRP