ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kriteri Ürün Ataması

SORGU TABLOSU : QualityControlEntryStockAsg
HASH DEĞERİ : 6852033778774660000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPQualityControlEntryStockAsg
VERİ SINIFI : QualityControlEntryStockAsg
TABLO : I_QCFEATSETENTRYASG