ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Giden Evrak

SORGU TABLOSU : OfficialDocumentOut
HASH DEĞERİ : -3057873030827570000L
SINIF : com.gtech.fs.wps.ServerWPOfficialDocumentOut
VERİ SINIFI : OfficialDocumentOut
TABLO : C_OFFICIALDOC