ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Depolama Alanı

SORGU TABLOSU : OliveStockArea
HASH DEĞERİ : -4467744195926940000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wps.ServerWPOliveStockArea
VERİ SINIFI : OliveStockArea
TABLO : XOL_STOCKAREA