ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Lojistik Bütçe Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectStockItemBudgetLine
HASH DEĞERİ : -8398494388051920000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.wps.ServerWPLedgerProjectStockItemBudgetLine
VERİ SINIFI : LedgerProjectStockItemBudgetLine
TABLO : PM_LEDGERPROJBUDGETLINE