ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Faaliyet

SORGU TABLOSU : GenericActivity
HASH DEĞERİ : 5563558892676730000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPGenericActivity
VERİ SINIFI : GenericActivity
TABLO : C_ACTIVITY