ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev Projesi

SORGU TABLOSU : TaskProject
HASH DEĞERİ : -5729058092717750000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskProject
VERİ SINIFI : TaskProject
TABLO : C_TASKPROJ