ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Hesap Grubu

SORGU TABLOSU : LedgerAccountGroup
HASH DEĞERİ : -3668474885568510000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerAccountGroup
VERİ SINIFI : LedgerAccountGroup
TABLO : E_ACCOUNTGRP