ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Devlet Fatura Gönderim Şablonu

SORGU TABLOSU : EInvoiceAutoNumberDef
HASH DEĞERİ : 6336922962712650000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoiceAutoNumberDef
VERİ SINIFI : EInvoiceAutoNumberDef
TABLO : EF_INVNUMBERDEF