ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Masraf Merkezi Özellik Değeri

SORGU TABLOSU : CostCenterAttributeValue
HASH DEĞERİ : 98489281637779600L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPCostCenterAttributeValue
VERİ SINIFI : CostCenterAttributeValue
TABLO : E_CCATTRVALUE