ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Hesabı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectAccount
HASH DEĞERİ : -8525929614361250000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectAccount
VERİ SINIFI : LedgerProjectAccount
TABLO : E_PROJACCOUNT