ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordrodan Ödeme

SORGU TABLOSU : PrPayrollPaymentCard
HASH DEĞERİ : -1829829846916910000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollPaymentCard
VERİ SINIFI : PrPayrollPaymentCard
TABLO : HR_PAYROLLPAYCARD