ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Servis İş Emri

SORGU TABLOSU : ServiceOrder
HASH DEĞERİ : 4542025231328020000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPServiceOrder
VERİ SINIFI : ServiceOrder
TABLO : L_SRVORDER