ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastane

SORGU TABLOSU : Hospital
HASH DEĞERİ : -4002388950457490000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPHospital
VERİ SINIFI : Hospital
TABLO : P_HOSPITAL