ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Hesap Durumu

SORGU TABLOSU : CostLedgerExecAccount
HASH DEĞERİ : -797169006395623000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostLedgerExecAccount
VERİ SINIFI : CostLedgerExecAccount
TABLO : E_CCEXECACC