ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Para Birimi

SORGU TABLOSU : Currency
HASH DEĞERİ : 2361961901091990000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPCurrency
VERİ SINIFI : Currency
TABLO : G_CURRENCY