ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah Hakediş Tutarı

SORGU TABLOSU : PrAllowancePayGroupLine
HASH DEĞERİ : 5620550710179220000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrAllowancePayGroupLine
VERİ SINIFI : PrAllowancePayGroupLine
TABLO : HR_ALWPAYGROUPLINE