ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Yükleme Planı

SORGU TABLOSU : CostAccountProductionOrderPlan
HASH DEĞERİ : 9186272188927000000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPCostAccountProductionOrderPlan
VERİ SINIFI : CostAccountProductionOrderPlan
TABLO : P_CCPRODPLAN