ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Reçetesi

SORGU TABLOSU : ProductionBom
HASH DEĞERİ : -3387378307557360000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionBom
VERİ SINIFI : ProductionBom
TABLO : P_BOM