ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Etkin Madde

SORGU TABLOSU : MedProductSubstance
HASH DEĞERİ : 3782211210130580000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPMedProductSubstance
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE