ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

QuoteLineSerial

SORGU TABLOSU : QuoteLineSerial
HASH DEĞERİ : -4658643300647470000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPQuoteLineSerial
VERİ SINIFI : QuoteLineSerial
TABLO : L_QUOTESERIALLINE