ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stok Yeri Malzeme Toplamı

SORGU TABLOSU : StockingLocationItemTotal
HASH DEĞERİ : -6638114922055420000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockingLocationItemTotal
VERİ SINIFI : StockingLocationItemTotal
TABLO : I_LOCITEMTOT