ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Fişi

SORGU TABLOSU : StockItemVoucher
HASH DEĞERİ : 8242423001183190000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemVoucher
VERİ SINIFI : StockItemVoucher
TABLO : I_ITEMVOUCHER