ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vardiya Saati

SORGU TABLOSU : HrWorkHours
HASH DEĞERİ : 7383734467718340000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrWorkHours
VERİ SINIFI : HrWorkHours
TABLO : HR_WORKHOURS