ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderi Metodu Durumu

SORGU TABLOSU : PostingMethodStatus
HASH DEĞERİ : -5258190120995080000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPPostingMethodStatus
VERİ SINIFI : PostingMethodStatus
TABLO : C_CONTACTINFOPMSTATUS