ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sabit Kıymet Grubu

SORGU TABLOSU : DepItemAssetGroup
HASH DEĞERİ : 1830912355209130000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wps.ServerWPDepItemAssetGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE