ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kontrol Ölçümü

SORGU TABLOSU : QualityControlValueCell
HASH DEĞERİ : -665278955053595000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPQualityControlValueCell
VERİ SINIFI : QualityControlValueCell
TABLO : I_QCVALUECELL