ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Standart Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeStockItemStandard
HASH DEĞERİ : -6142157368663200000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPGenCodeStockItemStandard
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE