ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Lojistik Bütçe Hücresi

SORGU TABLOSU : LedgerProjectStockItemBudgetCell
HASH DEĞERİ : -2125832117639000000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.client.wp.WPLedgerProjectStockItemBudgetCell
VERİ SINIFI : LedgerProjectStockItemBudgetCell
TABLO : PM_LEDGERPROJBUDGETCELL