ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Evrakı

SORGU TABLOSU : EbysDocument
HASH DEĞERİ : 8974471146436620000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDocument
VERİ SINIFI : EbysDocument
TABLO : DMS_DOCUMENT