ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Organizasyon Birimi

SORGU TABLOSU : OrgUnitBase
HASH DEĞERİ : 5062127191004610000L
SINIF : com.gtech.workbench.global.WPOrgUnitBase
VERİ SINIFI : OrgUnitBase
TABLO : G_ORGUNIT