ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Fiş Satırı

SORGU TABLOSU : StockItemVoucherLine
HASH DEĞERİ : -3896250353464730000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemVoucherLine
VERİ SINIFI : StockItemVoucherLine
TABLO : I_ITEMVOUCHERLINE