ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Mali Tablo Veri Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerTableDataLine
HASH DEĞERİ : -5312716464482630000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerTableDataLine
VERİ SINIFI : LedgerTableDataLine
TABLO : E_GLTABLEDATALINE