ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harici Hastane Ataması

SORGU TABLOSU : UserFavoriteHospitals
HASH DEĞERİ : -2835765139832620000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPUserFavoriteHospitals
VERİ SINIFI : UserFavoriteHospitals
TABLO : P_USERFAVHOSPITALS