ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS İmza Yerleşimi

SORGU TABLOSU : EbysSignatureLayout
HASH DEĞERİ : -1351433860722180000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysSignatureLayout
VERİ SINIFI : EbysSignatureLayout
TABLO : DMS_SIGLAYOUT