ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Grup Şirketi Öğesi

SORGU TABLOSU : FinPartyPackEntry
HASH DEĞERİ : -2530779201932160000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyPackEntry
VERİ SINIFI : FinPartyPackEntry
TABLO : F_ARAPPACKENTRY