ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Gider Satırı

SORGU TABLOSU : DepreciationCardUpdate
HASH DEĞERİ : 8236930564175500000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepreciationCardUpdate
VERİ SINIFI : DepreciationCardUpdate
TABLO : L_DEPRECIATIONUPDATE