ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Prim Düzenleme Satırı

SORGU TABLOSU : AgentPremiumAdjustLine
HASH DEĞERİ : 3251626416016450000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPAgentPremiumAdjustLine
VERİ SINIFI : AgentPremiumAdjustLine
TABLO : L_PREMIUMLINEADJ