ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Planı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectPlan
HASH DEĞERİ : 4336243946798490000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerProjectPlan
VERİ SINIFI : LedgerProjectPlan
TABLO : E_PROJPLAN