ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Puantaj Dönem Türü

SORGU TABLOSU : PrPayrollVoucherPeriodType
HASH DEĞERİ : -6396376466563590000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollVoucherPeriodType
VERİ SINIFI : PrPayrollVoucherPeriodType
TABLO : HR_PAYROLLPERIODTYPE