ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Sınıf Bağlantısı

SORGU TABLOSU : StockItemClassBind
HASH DEĞERİ : -3574064099731410000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemClassBind
VERİ SINIFI : StockItemClassBind
TABLO : I_ITEMCLASS