ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Planı Durumu

SORGU TABLOSU : LedgerProjectPlanStatus
HASH DEĞERİ : -2008778179262380000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectPlanStatus
VERİ SINIFI : LedgerProjectPlanStatus
TABLO : E_PROJPLANSTATUS