ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Sevk Bağlantısı

SORGU TABLOSU : EbysPersonnelForwardLink
HASH DEĞERİ : -3000158287042330000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysPersonnelForwardLink
VERİ SINIFI : EbysPersonnelForwardLink
TABLO : DMS_FORWARDLINK