ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kredi Ödemesi

SORGU TABLOSU : BankCreditSpotPaymentLine
HASH DEĞERİ : -1686091285631650000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPBankCreditSpotPaymentLine
VERİ SINIFI : BankCreditPaymentLine
TABLO : F_BANKCREDITPAYLINE