ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Lojistik Bütçe Türü

SORGU TABLOSU : LedgerProjectStockItemBudgetType
HASH DEĞERİ : 5341657456737150000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.wps.ServerWPLedgerProjectStockItemBudgetType
VERİ SINIFI : LedgerProjectStockItemBudgetType
TABLO : PM_LEDGERPROJBUDGETTYPE