ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Fişi

SORGU TABLOSU : LedgerVoucher
HASH DEĞERİ : 5327252671611760000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerVoucher
VERİ SINIFI : LedgerVoucher
TABLO : E_LEDGERVOUCHER