ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ShipmentLineSerial

SORGU TABLOSU : ShipmentLineSerial
HASH DEĞERİ : 5508722242259110000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPShipmentLineSerial
VERİ SINIFI : ShipmentLineSerial
TABLO : L_SHIPMENTSERIALLINE