ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Hesap İşlemi

SORGU TABLOSU : CostLedgerExecLine
HASH DEĞERİ : -7520812427140840000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostLedgerExecLine
VERİ SINIFI : CostLedgerExecLine
TABLO : E_CCEXECENTRY