ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Tekrarlayan Görev

SORGU TABLOSU : TaskRecurrence
HASH DEĞERİ : 8345841785576010000L
SINIF : com.gtech.task.wp.WPTaskRecurrence
VERİ SINIFI : TaskRecurrence
TABLO : C_TASKRECUR